Критерії оцінювання

Щодо проведення підсумкового оцінювання та організованого заверщення 2019-2020 н.р.

Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти тут 

Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних  досягнень учнів початкової школи (Додаток до наказу МОН України від 19.08.2016   №1009)

Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти тут {Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1009 від 19.08.2016}

І. Критерії, правила і  процедури оцінювання здобувачів освіти закладу

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти  (наказ МОНМС від 13.04.2011 р. № 329)

Оцінювання учнів 1 класу (листи МОНУ від 18.05.2018 р. №2.2-1250 та від 21.05.2018 р. №2.2-1255)

Види оцінювання навчальних досягнень учнів (наказ МОН №371 від 05.05.2008 р.)

ІІ. Критерії, правила і процедури оцінювання діяльності педпрацівників закладу

Атестація педагогічних працівників (наказ МОН № 930 від 06.10.2010 р. «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників»)

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників (наказ МОН №36 від 15.01.2018 р. «Про затвердження Типової освітньої програми організації і проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладами післядипломної педагогічної освіти»)

Сертифікація педагогічних працівників (Положення “Про сертифікацію педагогічних працівників”, затверджене постановою КМУ №1190 від 27.12.2018 р.)

Професійний стандарт "Вчитель початкових класів ЗЗСО" (Наказ міністерства соціальної політики України  від 10.08.2018 р. №1143)

ІІІ. Критерії, правила і процедури оцінювання діяльності керівника закладу

Повноваження керівника закладу освіти (СТАТТЯ 26 ЗУ «ПРО ОСВІТУ»).

Типове положення про вибори керівника ЗЗСО (наказ МОН 28.03.2018 р. № 291)

 

Приєднані документи