Прозорість та інформаційна відкритість

Ліцензія на провадження освітньої діяльності

Статут Великомитницького ліцею Хмільницької міської ради

Структура та органи управління закладу освіти

Кадровий склад

Освітні програми, які втілюють у закладі

Територія обслуговування закладу освіти

Форми здобуття освіти

Фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

Мова освітнього процесу українська

Внутрішня система забезпечення якості освіти

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення 

Матеріально-технічне забезпечення школи  

Результати моніторингу якості освіти 

Річний звіт про діяльність закладу

Правила прийому до закладу

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами  

Фінансування  

Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

План заходів на запобігання та протидію булінгу  

Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу в закладі освіти   

Порядок реагування на доведенні випадки булінгу в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу  

Кошторис 

Штатний розпис. 

Перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога

Підручники - замовлення