Прозорість - інформвідкритість

 1. Ліцензія на провадження освітньої діяльності
 2. Статут ЗСО
 3. Структура та органи управління закладу освіти
 4. Кадровий склад
 5. Освітні програми, які втілюють у закладі
 6. Територія обслуговування закладу освіти
 7. Фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти
 8. Мова освітнього процесу українська.
 9. Внутрішня система забезпечення якості освіти.
 10. Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення 
 11. Матеріально-технічне забезпечення школи
 12. Результати моніторингу якості освіти
 13. Річний звіт про діяльність закладу
 14. Правила прийому до закладу
 15. Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами
 16. Інформація про використання публічних коштів
 17. Інвентаризація дороговартісного обладнання.